Pozemní a průmyslové stavby

Naše společnost má bohaté zkušenosti s realizacemi pozemních a průmyslových staveb. Jejich realizace patří mezi hlavní náplň naší společnosti. Tým našich pracovníků je na vysoké odborné úrovni, neustále si doplňuje odbornou úroveň na různých školeních a sebevzděláváním. Mají za sebou bohaté zkušenosti s řízením velkých projektů a řízením velkého počtu pracovníků. Vedoucí týmů přípravy a realizací jsou Autorizovanými osobami v rámci České komory autorizovaných inženýrů a techniků ve výstavbě. Většinu objemu staveb zajišťujeme vlastními zaměstnanci a pouze některé specializace - řemesla nakupujeme u léty prověřených poddodavatelů.

Našimi zákazníky a investory jsou státní instituce, soukromí investoři, municipalita, bytová družstva i soukromé osoby.

Výstavba občanských a průmyslových staveb

Realizujeme stavby na klíč, jako jsou:

 • Stavby administrativní a sociální
 • Stavby občanské vybavenosti a pro volnočasové aktivity
 • Stavby sociálně zdravotního charakteru
 • Stavby pro průmyslové podniky a podnikatele
 • Stavby ekologické

Tyto stavby slouží obvykle široké veřejnosti a většímu počtu osob a proto i jejich provádění má svá specifika. Jsou náročné na kvalitu prováděných prací a dodávaných materiálů a projekčně náročné. 

 

Rekonstrukce budov, výrobních objektů, hal

 • Provádíme kompletní rekonstrukce staveb a budov a výrobních, nebo skladových hal

Tento druh staveb je náročný na řádnou přípravu a organizaci staveb, protože většinou probíhají za plného, nebo částečného provozu, kdy záleží na každém dni. Čas na jejich realizaci je velice krátký, protože požadavky investorů jsou na to, aby stavby mohly co nejdříve sloužit svému účelu.

Revitalizace obálek budov průmyslových, občanských a bytových

 • Provádíme zateplení obálek budov včetně výměn výplní otvorů, izolací střech a stavebních úprav vstupů do objektu
 • Součástí zateplení obálek budov provádíme i výměny hromosvodů a zvonkových tabel

U staveb revitalizací plně využíváme svých dlouhodobých odborných zkušeností na kvalitu prováděného díla. Na ni záleží, za jak dlouho se vynaložené náklady vrátí investorům, protože to je hlavní důvod, proč se do snižování energetických náročností objektů investuje. Naše společnost je držitelem osvědčení ETICS, které svědčí o zodpovědné práci a zároveň garantuje vysokou kvalitu prací a materiálů. V rámci revitalizací nerealizujeme jenom obálky budov, ale provádíme tepelné izolace střech, opravy a sanace balkonů, lodžií . Domy tak vytváří nový architektonický a funkční celek.

Výstavba rodinných domů

 • Zajišťujeme realizace staveb rodinných domů včetně terénních a sadových úprav a oplocení.

Tento druh staveb patří mezi nejnáročnější, protože se staví pro soukromé investory, kde nejdůležitějším faktorem je nízká cena a vysoká kvalita. Realizaci těchto staveb zajišťují naši nejzkušenější pracovníci. Tyto stavby samozřejmě zajišťujeme včetně terénních a sadových úprav, oplocení a zpevněných ploch.

Údržba budov

Zajišťujeme soubor služeb souvisejících s prováděním údržby nemovitostí: 

 • Nepřetržité havarijní služby a okamžité odstraňování vzniklých závad
 • Stavební údržbu a servisu objektů, včetně elektro, vodo a topo instalací, VZT a klimatizace
 • Pravidelné revize elektro, zdvíhacích zařízení, dopravních zařízení, zařízení plynových a tlakových, revize ocelových konstrukcí
 • Odstraňování závad při revizích zjištěných a následný servis revidovaných zařízení
 • Servis tepelných zdrojů
 • Revize a čištění spalinových cest

Náročnost údržby budov a bytového fondu spočívá především v různorodosti prováděných činností a nepřetržité pohotovosti pro případ nenadálých havarijních situací. Kolektiv pracovníků zajišťujících tyto činnosti musí umět spoustu jiných než jenom tu svou profesi. Důležitá je i rychlá orientace ve stále novém prostředí, kdy mnohdy záleží na čase, protože se jedná o havarijní situace, které mohou způsobit mnoho škod.

Sanace betonových konstrukcí

 • Zajišťujeme odborné prohlídky betonových staveb, navrhujeme řešení jejich oprav a postup sanací a vlastní provádění prací sanací a oprav defektů

Developerské projekty

 • Financování projektů
 • Žádosti o dotace
 • Investiční projekty

Nabízíme komplexní služby k zajištění dotací pro financování investičních záměrů (rekonstrukce, revitalizace, výstavba objektů, pořízení potřebných technologií). Pomůžeme vám definovat váš projekt od zpracování potřebných podkladů až po přípravu projektu. Pomůžeme s žádostí, zpracováním a organizací výběrového řízení včetně konečného výstupu, dohledu nad realizací a monitorování projektu vůči poskytovatelům dotací. Kolektiv našich spolupracovníků je schopen s vámi probrat vaše představy a poraditjak na to.

Společenství průmyslových podniků Moravy a Slezska