Stavební činnost

Jak je z názvu společnosti patrné, zabýváme se převážně stavitelstvím. Mezi ně patří budování novostaveb, rekonstrukce a revitalizace objektů, budov a hal. Do našeho dodavatelského portfolia patří i stavby občanské, bytové a průmyslové. Realizujeme údržbu a opravy budov, domovního fondu a sanace budov a konstrukcí. Realizujeme i stavby dopravní, vodohospodářské a liniové. Provádíme i snášení a demolice budov. Na stavbách zajišťujeme i elektroinstalace, revize a odstraňování závad při revizích zjištěných. Pro investory zajistíme vypracování projektů, inženýrskou činnost a zajištění potřebné legislativy v souladu se stavebním zákonem a požadavky zákazníků. Zajišťujeme zásobování staveb materiálem včetně dopravy na místo realizace, mechanizaci, stroje a nářadí.

Realizaci všech druhů staveb zajišťujeme včetně veškerých potřebných odborných dodávek komponentů a řemesel, které budované dílo vyžaduje. To vše tak, že stavbu dodáme "na klíč". Nebráníme se ani realizaci staveb v kombinaci s dodávkami investora, kdy umíme zkoordinovat vše tak, že stavba probíhá jako jednolitý celek.

Náš tým pracovníků je schopen zajistit přípravu a realizaci kvalitního díla, které plně odpovídá představě investorů.

Naše zaměření je hlavně na:

Společenství průmyslových podniků Moravy a Slezska