MŽT Stavitelství, a.s.

Vznik společnosti MŽT Stavitelství, a.s. je datován rokem 2006 a byl logickým vyvrcholením snahy jejích zakladatelů o využití svých dosavadních bohatých zkušeností ve stavební činnosti dle vlastní filosofie a zásad. Firma si ihned od svého počátku vytýčila cíl komplexního zajišťování dodávek staveb pozemního, dopravního a vodohospodářského charakteru. Pro zajištění procesu růstu a posílení pozice na trhu práce jsme zavedli činnosti specializující se na provádění revizí na elektro zařízeních, vyhrazených zařízeních zdvíhacích, tlakových, plynových a revizí ocelových konstrukcí, jejichž samozřejmou součástí je i odstraňování zjištěných závad, vypracování či samotné vedení potřebné legislativy, čímž je uzavřena komplexnost poskytované služby zákazníkovi.

Cíl

Cílem společnosti je být spolehlivým partnerem, který si zaslouží Vaši důvěru, za což nabízíme

  • Moderní řešení,
  • Zodpovědný přístup,
  • Trvalou hodnotu provedeného díla

Mise

Garantujeme vstřícný přístup k řešení problémů, kvalitně odváděnou práci, vysoké nasazení, profesionalitu a spolehlivost.

Nabízíme rovněž spolupráci nejenom v realizaci, ale i při zpracování projektů včetně inženýrské činnosti spolehlivým týmem odborníků.

Společenství průmyslových podniků Moravy a Slezska