Inženýrská činnost

V rámci přípravy staveb zajistíme:

  • Zpracování podkladů pro majetkoprávní vypořádádní a majiteli nemovitostí a pozemků
  • Zaměření stavby, průzkum inženýrských sítí, geologický průzum
  • Dokumentaci posuzující vliv staveb na životní prostředí
  • Územní řízení
  • Stavebí řízení
  • Vypracování návrhu smluv kupních, realizačních a dalších, nutných pro přípravu a realizaci stavby včetně vkladu do katastru nemovitostí.

V rámci řízení projektů zajistíme činnosti:

  • Technického dozoru stavebníka
  • Činnost koordinátora BOZP
  • Správce stavby
  • Nezávislé kontroly prováděných staveb
Společenství průmyslových podniků Moravy a Slezska