Referenční list

ZadavatelNázev stavbyTZTKRN v tis.Kč
SYSTHERM s.r.o. Karviná-Důl ČSM Sever-izolace 11/11 12/11 293
TROJEK a.s. Přeložka VN 22kV a 0,4kv 11/11 2/12 396
ČD CARGO Rekonstrukce a doplnění oplocení v areálu SOKV Ostrava 11/11 12/11 283
EŽ PRAHA Oprava zařízení NS a SZ v obvodu SDC Ostrava 11/11 12/11 229
Dalkia Industry cz Pokládka dlažby-kompresorovny SE ČSM 11/11 11/11 268
HOMOLA, a.s. Skladová hala na parcele č.1654/383 a 1654/115 10/11 2/12 3 988
AmpluServis, a.s. Izolace technologie teplárny ČSM Sever 10/11 11/11 5 100
RBP Stavební úpravy kanceláří RBP na expozituře Karviná 10/11 11/11 100
RBP Stavební úpravy kanceláří ve stávající budově ředitelství RBP 10/11 11/11 414
RBP Stavební úpravy spojené se zřízením klientského oddělení ve stávající budově RBP 10/11 11/11 520
SŽDC Dodávka a montáž prosklené stěny a zábradlí 9/11 9/11 147
SSMSK Stavební údržba mostu ev.č.478-022 přes zátopové území za obcí šenov 9/11 11/11 1 792
THERM, spol.s.r.o. Mánesova 3001/15, Ostrava-revitalizace 8/11 10/11 1 311
Charita sv.Alexandra Rekonstrukce kulturní památky Správní budova - Hlubinný uhelný důl Alexander parc. č. 690, k.ú. Kunčičky 4/11 4/12 6 943
MuDr.Zlatuše Haplová Stavební úpravy RD č.p.327 - zateplení 9/10 10/11 351
Č.V.PROTOTYP s r.o. Č.V.PROTOTYP s r.o.- stavební práce 7/11 12/11 2 521
ORLOVAN, bytové družstvo Zasklení lodžií v panelovém domě č.p.766, na ulici Kpt. Jaroše v Orlové-Lutyni 7/11 9/11 118
SŽDC/SDC Revitalizace budovy Muglinovská SDC Ostrava-SO-01-stavební úpravy, ETAPA III. –část A 2/10 9/11 16 450
Stanislava Cyrusová Zateplení RD Stanislava Cyrusová 3/11 8/11 386
AŽD PRAHA s.r.o. Oprava releového domku PZS K6 v Bohumíně 8/11 8/11 153
ZŠ a MŠ Ostrava-Hrabůvka A.Kučery Výroba a montáž vrat 7/11 7/11 56
Revírní bratrská pokladna, zdravotní pojišťovna RBP-stavební úpravy recepce 5/11 6/11 155
MONT Karviná, a.s. Rekonstrukce kancelářských prostor Dětmarovice 3/11 5/11 495
ORLOVAN Oprava a modernizace panelového domu č.p. 951, ul. Masarykova třída v Orlové 4/11 6/11 4 381
ZŠ a MŠ Ostrava – Hrabůvka, A.Kučery 20,příspěvková organizace Stavební úpravy ZŠ a MŠ A. Kučery 20 3/11 5/11 247
ORLOVAN Oprava a modernizace panelového domu č.p.1278, ul. Na Výsluní v Orlové 4/11 6/11 3 862
ORLOVAN Oprava a modernizace panelového domu č.p. 1257, ul. 1. Máje v Orlové 4/11 7/11 6 550
EŽ Praha, a.s. Rekonstrukce trakční měnírny Poruba 3/11 6/11 1 938
TEMAR, s.r.o. Rekonstrukce Nové radnice - EPS 2/11 4/11 468
MuDr. Tomáš Kuhn RD Krásné pole 1/11 4/11 549
SSMSK Stavební údržba mostu ev.č. 478-022 přes zátopové území za obcí Šenov 11/10 5/11 346
SŽDC/SDC Žst.Jilešovice – stavební úpravy budovy zastávky, žst. Jilešovice – přístřešek pro cestující 10/10 4/11 1 899
REISTAV CZ, s.r.o. Rekonstrukce administrativní budovy firmy Matoušek CZ, a.s. – školící středisko 1/11 3/11 1 286
ČR - HSZ Krnov HS – rekonstrukce objektu 11/10 12/10 1 633
Slezská Ostrava - HSZ IVC Slezská Ostrava – odstranění havarijního stavu 11/10 12/10 4 347
Elektro Vajdík ,s.r.o. ZŠ Volgogradská 6, Ostrava -Zábřeh 7/10 9/10 95
SŽDC/SDC Ostrava – Mariánské Hory, sdružené pracoviště SDC Ostrava 8/10 3/11 7 879
ČD Cargo, a.s. Demolice objektu na p.č. 411, Ostrava- Přívoz 10/10 11/10 656
EŽ Praha, a.s. Odstranění následků z povodní ŽST Bohumín T9- trafostanice 7/10 10/10 1 003
ČD Cargo, a.s. Prodej nefunkčního DLHM za účelem jeho likvidace, vyzískání kovového odpadu, převedení vlastnického práva DLHM a uvedení plochy do původního stavu 8/10 200
SŽDC/SDC UŽST Bohumín – stavební úpravy pomocného stavědla č.3 4/10 9/10 1 035
SSMSK Silnice III/4785, ul. Polanecká – protihluková opatření v Ostravě 5/10 281
SSMSK Silnice II/480 ulice Záhumení - křižovatka Husova-křižovatka kpt. Jaroše, Kopřivnice-protihluková opatření RD č.608/22, ul. Záhumení 5/10 109
ORLOVAN Oprava a modernizace panelových domů č.p.889-891, č.p. 896-898, ulice Květinová v Orlové Lutyni 7/10 10/10 7 777
SŽDC/SDC Revitalizace budovy Muglinovská SDC Ostrava-SO-01-stavební úpravy, ETAPA III. –část B 3/10 8/11 15 566
SŽDC/SDC žst.Ostrava Kunčice – přístupové cesty, nástupiště č.III 4/10 9/10 19 174
ČD Cargo, a.s. Plynofikace OKV Přerov Lověšice 12/09 8/10 3 540
SYNER Morava, a.s. PJ Ostrava: stavba kompresní stanice v žst. Ostrava Kunčice 1/10 8/10 8 477
SŽDC/SDC Žst. Ostrava Kunčice, oprava odkanalizování II. a III. nástupiště 9/09 8/10 2 192
SŽDC/SS Olomouc TM Suchdol nad Odrou, likvidace dešťových vod ze stání transformátorů 11/09 6/10 14 259
SŽDC/SDC Stavební opravy a údržba objektů SŽDC v obvodu SDC Ostrava 10/09 12/10 17 500
SŽDC/SDC Revitalizace budovy Muglinovská SDC Ostrava-SO-01-stavební úpravy, ETAPA IA 5/09 3/10 19 273
SEŽEV-REKO, a.s. Odstranění následků z povodní Hranice-Suchdol nad Odrou 11/09 1 180
Elektrizace železnic Praha, a.s. Rekonstrukce transformátorů na NS v obvodu SDC Ostrava 11/09 12/09 1 573
IDS-Inženýrské a dopravní stavby olomouc, a.s. Bezbariérové přístupy na nástupiště žst. Ostrava Kunčice 11/09 12/09 7 800
SSMSK Stavební údržba mostu ev.č.04810-7 přes zátopní území před obcí Mankovice 11/09 11/09 78
SSMSK Stavební údržba mostu ev.č.04810-4 přes řeku Odra v obci Jeseník nad Odrou 11/09 11/09 579
SSMSK Stavební údržba mostu ev.č.04810-3 přes náhon za obci Jeseník nad Odrou 11/09 11/09 324
SSMSK Stavební údržba mostu ev.č.04810-1 přes potok Luha v obci Jeseník nad Odrou 11/09 11/09 1 576
Chládek a Tintěra, Pardubice, a.s. Odstranění následků z povodní v žst.Studénka 8/09 11/09 5 460
SEŽEV-REKO Odstranění následků z povodní Hranice na Moravě-Suchdol nad Odrou 8/09 11/09 11 258
SŽDC/SDC žst. Ostrava Kunčice – přístupové cesty, nástupiště č.II 7/09 12/09 20 005
Statutární město Ostrava, Městský obvod Moravská Ostrava a Přívoz Dům Střelniční 1-výměna oken, oprava výkladců 5/09 10/09 3 561
Orlovan, městské bytové družstvo Oprava a modernizace panelového domu čp. 830 na ulici Osvobození v Orlové – Lutyni 3/09 10/09 20 812
SŽDC Olomouc Žst. Bílovec-rekonstrukce výpravní budovy a demolice skladu 11/08 10/09 19 302
SŽDC/SDC Opravné práce na budovách v majetku SŽDC, s.o. v obvodu SDC Ostrava 11/08 9/09 20 047
SŽDC Olomouc Rekonstrukce řídícího stavědla v žst. Ostrava hl.n. 10/08 8/09 8 594
SŽDC/SDC UŽST Ostrava hl.n. – Stavební úpravy objektu Skladištní č.2 1/09 11/09 9 051
ŽDB GROUP a.s. Sanace ŽB konstrukcí haly Skladu válcovaného drátu na zDr – VJ TPD v ŽDB GROUP a.s. Bohumín 11/08 2/09 1 407
Tomi-Remont Opravné práce v budovním hospodářství 7/08 11/08 4 370
ČD/SDC Ova Oprava přechodové lávky v žst.Ostrava Kunčice, v km 7,776, trati Ostrava hl.n. – Frýdek Místek 6/08 1/09 9 060
Orlovan, městské bytové družstvo Oprava a modernizace panelového domu 765, 766, 767 na ulici Kpt. Jaroše v Orlové – Lutyni 5/08 8/08 11 273
Trakce Real Výstavba 5-ti řadových rodinných domů 8/07 9/08 12 000
ČD/SDC Ova Rekonstrukce sdružených pracovišť v obvodu SDC Ostrava 12/07 5/08 15 050
ČD/SDC Ova Revitalizace budovy Muglinovská SDC Ostrava, SO 01 – Stavební úpravy objektu, ETAPA II - STŘECHY 12/08 5/08 7 861
ČD/SDC Ova Stavební úpravy sdruženého provozního pracoviště v Jablunkově 11/07 5/08 14 066
ČD/SDC Ova Rekonstrukce objektu č. 207 v žst. Suchdol nad Odrou 11/07 3/08 9 829
OHL ŽS, a.s. Krnov – Jindřichov, opravné práce pro dálkové řízení (železniční přejezdy) 10/07 11/07 5 431
SŽDC Ol Rekonstrukce vytápění ve výpravní budově Chotěbuz 10/07 6/08 4 266
ČD/SDC Ova Bohumín-rekonstrukce pracoviště SEE 10/07 5/08 6 951
ČD/SDC Ova Rekonstrukce sociálního zázemí sdruženého pracoviště SEE a SZZT Ostrava 10/07 5/08 6 910
ČD Generální oprava kolejových brzd č. 3, 4 v Ova.hl.n. obvod levé nádraží 4/07 6/07 8 760
ČD/SDC Ova Oprava střechy výpravní budovy Bohumín 9/06 8/07 8 734
ČD Úprava kompresorové stanice Ostrava levé 11/06 12/06 4 967
ČD/SDC Ova Demolice objektů části kruhové výtopny KBD a přístavku k rotundě KBD 8/07 10/07 3 888
ČD/SDC Ova Rekonstrukce v žst.Karviná I.nástupiště 11/06 3/07 14 006
SSMSK Sklad drti Rýmařov 2 9/06 10/06 1 621
Tchas Stavědlo č.1 žst. Opava – 3 objekty 7/06 6/07 5 111
SŽDC Ol VB Bruntál – rekonstrukce fasády 6/06 10/07 6 929
ČD/SDC Ova Rekonstrukce TO Studénka I.+II.etapa 10/06 5/07 4 077
ČD/SDC Ova Rek.soc.zař. Svinov II. – V.etapa 7/06 5/08 17 526
Obec Velké Heraltice Rekonstrukce hřbitova v Sádku 7/06 9/06 1 600
SSMSK Rekonstrukce soc. bud. SSMSK Opava + II.etapa 7/06 8/06 829
SŽDC Rekonstrukce VB Štítina, Komárov 3/06 5/06 1 989
Subterra Elektrizace trať. Úseku vč. PEU Opava východ TM 3/06 4/07 10 323
AŽD Praha Stavební úpravy CDP Přerov 3/06 6/06 9 248
Společenství průmyslových podniků Moravy a Slezska